Otel Çözümleri

Otellerinizin her birimini aynı anda çalıştırın!

Rezervasyon, check-in, check-out gibi tüm ön büro işlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Acentalarınızı tek bir sistemden yönetebilir, tahminleme sayesinde acenta performanslarını ölçebilirsiniz.

Satış analizlerinizi yaparak doluluk ve kontenjanlarınızı takip edebilirsiniz.

Housekeeping işlemlerini odalarınızın temizlik durumuna göre planlayabilirsiniz.

Etkin ve anlık raporlama sayesinde müşteri giriş çıkışlarını, rezervasyon işlemlerini takip edebilirsiniz.

Tek modül üzerinden, gelirlerinizi ve giderlerinizi analiz
edebilirsiniz.

Misafirlerinizin memnuniyetini ölçmek amaçlı anketler uygulayabilirsiniz.

 • Rezervasyon, Bekleme, Grup Rezervasyon, İptal Listeleri
  Konaklayan, Ayrılan, No Show Listeleri
  Gelişmiş Ön büro Yönetim Paneliyle tek ekrandan Cin, Cout, Fatura Kesme, Tahsilatlar, Ödemeler, Hesap Kapatmalar yapabilme
  Cin, Cout, İptale Gönderme, Fatura Kesme gibi işlemleri toplu bir şekilde yapabilme
  Rezervasyon eklerken benzer bir rezervasyon daha önce girilmişse kullanıcıyı uyarma
  Kontenjan aşımında kullanıcı bilgilendirme
  Her misafir için ayrı Misafir Profili tanımlayabilme
  Misafir bazında geliş-ayrılış tarihleri belirleyebilme, uyruk tanımlayabilme
  Tekrar gelen misafirde kullanıcıyı bilgilendirme, misafirin en son ne zaman geldiği, kaç defa geldiği, hangi odalarda kaldığı gibi bilgileri kullanıcıya sunma
  Oda Birleştirebilme (Farklı 2 yada daha fazla rezervasyona aynı odayı paylaştırabilme)
  Sanal Oda tanımlayabilme (Otel dışında kalan misafirlerin takibi)
  Sanal odaların otele maliyetlerinin hesaplanabilme
  Manuel yada otomatik olarak fiyatlandırmanın yapılabilme

Günlük, Haftalık, Aylık olarak tek ekrandan doluluk grafiği alabilirsiniz. Grafiği alırken tarih aralığı, oda tipi, pansiyon, uyruk, acente, pazar, kaynak, vip, grup, kontenjan, pax, rezervasyon tarihi gibi filtreler verebilirsiniz. Filtrelerde toplu seçim yapılabilmektedir.

Oda tipine göre grafik alırken hesaplamalara verilen oda tipindeki oda sayısına göre yapılır. Örneğin; standart 100 odanız varsa grafik üst değeri 100 olacaktır ve istatistikler bu 100 odaya göre hesaplanacaktır.

Günlük grafikte dolu oda sayısı yanında boş oda sayısı da gösterilmektedir. Grafik üst limiti aşılmışsa (oda sayısından fazla satış) aşan kısım kırmızı renkte belirgin olarak gösterilmektedir.

Yatak bazında satış gösterilmektedir.

Kişi bazında doluluk grafiği alınabilmektedir.

Gün gün oda ve ekstra gelirler grafik formatında alınabilmektedir.

Kişi sayısı (pax) bazında grafik değerleri güncellenebilmektedir. Örneğin 2 kişi gelenlerin doluluk değerleri gibi.

Rezervasyon alışına göre değerler gösterilebilmektedir. Örneğin geçen sene ocak ayında baktığımda haziran ayı doluluğum neymiş gibi.

Garantiden kalanlar grafiğe eklenebilir.

Ön forecasttan kalanlar grafiğe eklenebilir.

Birleşik odalar grafiğe eklenebilir.

Sanal odalar grafiğe eklenebilir.

Bekleme ve no showlar grafiğe eklenebilir.

Grafik değerlerini gün gün gösteren detaylı liste alınabilir.

İstenilen bir tarihteki o gün gelen, konaklayan, o gün ayrılan rezervasyon kartları listelenebilir.

Günlük pansiyon listesi alınabilir.

Acente, grup, uyruk, oda tipi, pansiyon şekli, konaklama tipi, vip, pazar, kaynak, kalış günü, pax sayısına göre grup analizleri alınabilir.

Örneğin haziran ayında gelen misafirlerin uyruk analizi nedir çıkartılabilir.

Geceleme bazında analiz raporu alınabilir. Örneğin hazirandaki oda, kişi, çocuk geceleme sayıları, günlük kazanç gibi.

Kontenjan ve garanti bazında gerçekleşeni grafik formatında alabilirsiniz. Örneğin X acentenin haziran ayında kontenjanını ne oranda gerçekleştirmiş, ne oranda verilen garanti sözü yerine getirilmiş gösterilir.

Gün gün doluluk analizi alınabilir.

Acente, uyruk, pansiyon şekli, oda tipi, vip, pazar, kaynak, grupa göre gün gün doluluklar listelenir.

Gelişmiş satış analizi ekranında gruplama yöntemiyle yapılan oda satışı, kişi, çocuk toplamı, kişi başı, oda başı ücretler, döviz cinsine göre karşılıkları, yapılan ekstra harcama rakamları gösterilir.

Hangi acente daha çok satış yapmış, hangi uyruk en fazla ekstra bırakmış gibi analizler yapılabilmektedir.Acente, online acente, firma, grup, münferit türünde acente kartları tanımlanır.

Her acente için bir cari kart tanımlanarak ön muhasebe ile bağlantısı sağlanır.

Acente ile çalışılan döviz türü, ilk çocuk ücretsiz/ücretli yaş grubu, diğer çocuklar ücretli/ücretsiz yaş grubu karttan belirtilir.

Acenteden gelen rezervasyonları eklerken rezervasyon kartına gelecek ön tanımlı alanlar (uyruk, pansiyon şekli, oda tipi, …) kaydedilerek hızlı rezervasyon girişi sağlanabilir.

İstenirse bazı acenteler için farklı fatura formatları tanımlanabilir. Ön muhasebede farklı hizmet kodlarının fatura keserken çalıştırılması sağlanabilir.

Çalışılmayan acenteler pasif duruma getirilebilir.

Bir acente kartı için sınırsız sayıda kontrat tanımı yapılabilir. Yalnız kontrat tarihleri çakışamaz.

Kontratlarda oda tipine göre kontenjan, garanti sayıları tanımlanır. Kontenjan ve garantiler için tarih aralığı verilir. Örneğin haziranda 20 oda kontenjan, temmuzda 15 odaya düşer gibi tanımlar yapmak mümkündür.

Ara dönemler kontenjan veya garanti artımı yapmak da çok kolaydır. Bir satır açılarak artırılacak miktar girilir ve kontenjan hesabı yaparken sistem mevcut kontenjana eklenen yeni kontenjan değeri eklenir.

Kontenjan aşımlarından kullanıcı bilgilendirilir. İstenirse kontenjan aşımında rezervasyon kaydetme engellenebilir.

Kontratlarda oda tipi ve pansiyona göre periyotlu bir şekilde fiyat tanımı yapmak mümkündür. Fiyatlandırma çok detaylı yapılabilmektedir. 8 kişiye kadar fiyat girilebilir. Kişi ve ücretli çocuk ve ücretsiz çocuk pansiyon fiyatları ayrıca tanımlanır.

Fiyatlandırmada periyotlarda minimum gün, opsiyon süresi, girdiği fiyattan çıkar gibi tanımlar yapılabilir.

Haftanın günlerine göre fiyat verilebilir. Örneğin bu periyot cumartesi, pazar için geçerlidir denilebilir.

Erken rezervasyon periyotları rezervasyon tarihine ve konaklama tarihine göre kaydedilir. İlk ödeme tarihi ve ödeme yüzdesi girilebilir.

İstenirse erken rezervasyon hesaplanırsa gün aksiyonu hesaplanmasın denilebilir.

Erken rezervasyon listesi (detaylı) veya erken rezervasyon oranlarına göre liste (özet) şekilde alınabilir.

Gün aksiyonları girilebilir. Örneğin 7-13 gün arası konaklamalarda 1 ücretsiz ver denilebilir.

Özel aksiyon dönemleri tanımlanabilir. Mevcut anlaşmadaki fiyatları değiştirmeden ikinci bir tablodan özel aksiyonlar (indirimler) girilebilir. Rezervasyon kartında sen bu indirimi kullanacaksın veya indirim kullanma kontrat fiyatından oku denilebilir.

Gün bazında indirimler tanımlanabilir.

Fatura altı indirimler tanımlanabilir.

Grup indirimi, balayı indirimi, yaş indirimi, rehber katkı payı, katalog katkı payı, kick back, bayram indirimi, uzun kalış indirimleri tanımlanabilir. Bunların haricinde ek 4 tane satır indirimi, 4 tane da fatura altı indirimi kendiniz isimlendirerek kullanabilirsiniz.

Çok özel durumlar tanımlanabilir. Örneğin 3 kişi gelirse çocuk bedava, 1 kişi 1 çocuk gelirse 2 euro ilave et, 3 kişi gelirse pansiyon fiyatında 5 euro indirim yap gibi.

Belirli tarihler arasında gelen misafirler sabit paketler atanabilir. Örneğin; yılbaşında gelen misafirler için yılbaşı galası zorunlu gibi.

Kontratlar kitlenerek yetkisiz kullanıcılar tarafından değiştirilmesi engellenir.

Önceki senelerden veya başka acentenin kontratından kontratın tamamı yada belirli bir kısmı hızlı bir şekilde kopyalanabilir.

Kontratta rezervasyon dipnotu eklenerek rezervasyon ekleyen kullanıcı için önemli hatırlatmalar sağlanabilir.

Satış durdurmalar girilebilir. Belirli bir tarih aralığında tüm acenteler veya seçili acenteler için, tüm oda tipleri veya seçili oda tipleri için satışlar kapatılabilir.

Rezervasyon ekleyen kullanıcıya uyarı verilir veya istenirse rezervasyon girmesine engel konulabilir.

Gün gün oda tipine göre ön forecast değerleri girilebilir.

Grafiklerde garanti ve ön forecast değerlerinin takibi sağlanır.

Kontrat özeti, acente kontenjan analizi, erken rezervasyon listeleri, proforma raporları, geceleme raporları, kontenjan gerçekleştirim analizi gibi raporlar sistemden alınabilmektedir. • Sınırsız sayıda kasa kartı açılabilir. (Resepsiyon kasa, market kasa, bar kasa, …)
 • Her kasa kartı için özel yetkiler tanımlayarak kullanıcının sadece yetkili olduğu kasayı görebilmesi ve işlem yapabilmesi sağlanır.
 • Odadan tahsilat, odaya ödeme, kasa avansı, kasa teslimi, kasadan peşin satış işlemi yapılabilir. Bunun dışında alıcı ve satıcılara kasadan ödeme veya tahsilat yapılabilir.
 • Kredi kartlı tahsilat yapılabilir.
 • Her posun tahsilatı ayrı ayrı takip edilebilir. Ayrıca ödeme planları oluşturarak taksit takibi yapılabilir.
 • Kasa ekstresi alınabilir. Ekstrede kredi kartı işlemleri bankasına göre ayrı ayrı listelenir. Kasa ekstresinde döviz toplamları, dünden devir, yarına devir rakamları döviz cinsine göre gösterilir.
 • Döviz bozdurma fişleri kaydedilebilir.
 • Kur farklarından kaynaklı kazanç veya zararlar tesbit edilebilir. Kur farklı fişleriyle bunların kaydı yapılabilir.
 • Oda ile ilgili her işlem konaklama listesinden de hızlı bir şekilde yapılabilir. (Tahsilat, ödeme, peşin satış gibi)
 • Aynı gün girişli/çıkışlı yada istenilen şekilde acente faturası hazırlanır.
 • Acente faturası keserken farklı türde acenteli konaklamalar seçilmesine izin verilmez.
 • Konaklama kartı için birden fazla acente faturası keserseniz, sistem sizi uyarır ama fatura kesmenize izin verir.
 • Fatura satırında çıkacak formatı istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı acenteler için farklı formatlar tanımlayabilirsiniz.
 • Konaklama, ayrılan listesinden kesilmiş fatura numaralarını görebilirsiniz, faturası kesilmeyen rezervasyon kartlarını tespit edebilirsiniz.
 • Acente faturası için vade girebilirsiniz. Vadesine göre acente borç takibi yapabilirsiniz.
 • Müşteri faturasını ekstra üzerinden özet ve ayrıntılı şekilde kesebilirsiniz.
 • Birden fazla rezervasyon kartını birleştirip tek fatura kesebilirsiniz.
 • Müşteriler için cari kartlar açabilirsiniz.
 • Müşteri için kesilen ilk fatura dışındaki faturalarda kalan bakiye faturaya getirilir. Faturası kesilen bir folyo işlemi için tekrar fatura kesilmez.
 • Aynı anda hem konaklama ve ayrılan listelerinden birleştirerek acente ve müşteri faturası kesebilirsiniz.

 

 • House Keeper Oda Yönetim panelinde her türlü hk işlemleri yapılmaktadır. Tüm odalar listelenir ve toplu seçim yapılarak oda durumları temiz, kirli, kontrole hazır, arızalı, kullanım dışı, kullanıma açık yapılabilmektedir.
 • HK listesinde konaklayan misafire ait bilgiler, geliş, ayrılış, geceleme, kişi, çocuk, bebek, uyruk bilgilerine ulaşılabilir. Sonraki geliş tarihi, son hk işlem tarih ve saati gibi bilgilere ulaşılabilir.
 • Yapılan her HK işlemi kayıt altına alınır. Bir odanın hangi tarih ve saatte kim tarafından kirli duruma set edildi, ne zaman temizlendi, oda sene boyunca kaç defa arızalı duruma getirildi gibi bilgilere ulaşılabilmektedir.
 • Odaya sınırsız sayıda not eklenebilmektedir. Ayrıca bu listeden resepsiyona da not gönderilebilmektedir.
 • Arıza formları tanımlanarak arıza durumlarının takibi yapılabilir. Oda için arıza formu açılabileceği gibi otel içerisinde başka bir lokasyon içinde form açılabilir. Sabit arıza çeşitleri sisteme tanımlanarak hızlı bir şekilde arıza formu girişi sağlanabilir. Yapılan işlemler, çözüm tarihi ve saati, çözen personele ait bilgiler formda girilebilir.
 • Çözülemeyen durumlarda arıza formu çözülemiyor diye işaretlenebilir.
 • Arıza aciliyet durumu işaretlenirse arıza form listesinde kırmızı şekilde gösterilir.
 • Oda arızalı duruma getirildiğinde arıza formu açılsın mı diye sorulur, evet denirse arıza formu açılır ve arızayı bildiren, arıza şekli gibi bilgiler girilir.
 • Oda listesi görsel olarak takip edebileceğiniz bir ekran mevcuttur. Ekran üzerinden HK işlemleri yapılabilir.
 • Kayıp ve bulunan eşyaların takibi sağlanabilir.
 • HK kontrol formları düzenlenerek önbüro ile HK arasında mutabakat sağlanabilir. Eşleşmeyen odalar tesbit edilir.
 • Her oda için bir veya birden fazla yatak tanımı yapılarak yatak durum takibi yapılabilir.

 

 • Sınırsız sayıda departman tanımı yapılabilmektedir.
 • Her departman için KDV oranı, ekstra için kesilen faturalarda kullanılacak hizmet kodu seçilebilmektedir.
 • Gün sonunda otomatik olarak oda, pansiyon ücretleri ve diğer departman işlemleri folyolara işlenmektedir.
 • Günlük gelir gider raporu alınabilmektedir. Raporda bu ay bugüne kadar, bu yıl bu güne kadarki departman gelir ve iadeleri gösterilmektedir. Ayrıca o günkü kasa durumu da raporda gösterilmektedir.
 • Günlük yapılan folyo hareketleri alınabilmektedir. İstenirse yalnızca belirtilen departmanlar için rapor hazırlanabilmektedir.
 • Günlük acente kredileri raporu alınabilmektedir.
 • Günlük maliye listesi lazer veya nokta vuruşlu yazıcılar için text formatta alınabilmektedir.
 • Konaklayan misafirler için acente ve ekstra bakiye raporları alınabilmektedir.
 • Günlük yönetim raporu alınabilmektedir.
 • Günlük internetten otomatik döviz kurları alınabilmektedir.
 • Gelir gider raporları raporlama döviz türüne göre alınabilmektedir.

 

 • Cari Fişlerden: Nakit tahsilat, nakit ödeme, borç dekontu, alacak dekontu, virman fişi, özel fiş, açılış fişi, kredi kartı fişi, şirket kredi kartı fişi, kur farkı fişi girilebilir.
 • Kasadan: Alım/satış faturaları kesilebilir. Cari tahsilat ve ödemeler alınabilir.
 • Bankadan: Gelen, gönderilen havaleler girilebilir.
 • Çek-Senet Modülünden: Çek – senet alınabilir veya verilebilir. Çek durumlarının takibi yapılabilir.
 • Ödeme planı ve banka ödeme planları tanımlanabilir. Fatura alırken veya keserken ödeme planı seçilebilir. Vade ödeme planına göre oluşturulur.
 • Toplu cari ekstre alınabilir. Dövizli ekstre, vadeye göre ekstre alınabilir.
 • Cari bakiye raporları alınabilir, ortalama vade raporlarda gösterilir.
 • Dövize göre veya raporlama dövizine göre cari ekstre alınabilir.
 • Kredi kartı fişleri takibi yapılabilir. Müşteri kredi kartı çekimleri veya kendi kredi kartımızdan çekimler ayrı ayrı takip edilebilir. Vade ve komisyonlar izlenebilir.
 • Taksit fişleri düzenlenebilir. Taksitlerde parçalı tahsilatı yapılabilir.
 • Kur farkı fişleri düzenlenebilir.
 • Kampanyalar tanımlanabilir.
 • Cari yaşlandırma raporu alınabilir.
 • Cari vade analiz raporu alınabilir.
 • Nakit akış raporu alınabilir.
 • Faaliyet ve işlem raporları alınabilir.
 • Cari bazda alım raporları ve kar-zarar raporları alınabilir.
 • Sınırsız sayıda banka hesabı açılabilir. Banka ekstreleri takip edilebilir.
 • Çek-Senet yaşlandırmaları takip edilebilir.

 

Her misafir için misafir kartı açılabilmektedir. Misafir kartlarında kimlik bilgileri, adres bilgileri, fatura bilgileri yanında evlilik tarihi, eşinin adı, mesleği, eğitim durumu, okuduğu gazeteler, pazar ve kaynak bilgileri tanımlanabilmektedir.

 • Hizmet rezervasyonu otellerin müşterilerine sağladığı özel hizmetlerin randevulu bir şekilde müşterilerine sunulmasını sağlar. Bu hizmetler oteldeki tüm müşterilere aynı anda hizmet veremeyecek durumda olan sayı kısıtı olan tesislerin hizmetleri için tanımlanır ve rezervasyon yöntemi uygulanarak hizmete sunulur.
 • İşlemiş olduğumuz hizmet rezervasyonlarını ise yine Hizmet Rezervasyon Talepleri ekranından, görmek istediğimiz hizmet seçimini yaparak Rezervasyon Planı ekranından gün gün kişi sayıları ile beraber görüntüleyebilirsiniz. Rezervasyon Listesi ekranından girilen rezervasyon kayıtlarının detaylarını inceleyebilirsiniz. Doluluk ekranından da grafiksel olarak Kişi Bazlı, Masa/Oda Bazlı, Personel Bazlı yada Uyruk Bazlı olarak istediğimiz tarihte, istediğiniz hizmet için verilerimizi hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

 

 • İstenilen sayıda anket tanımı yapılabilmektedir.
 • Ankette istenilen sayıda soru tanımlanabilmektedir.
 • Gruplar ve cevaplara ait puanlama belirtilebilmektedir.
 • Misafir bilgilerini girmeden de anket kaydedilebilmektedir.
 • Ankete misafir notu eklenebilmektedir.
 • Anket analizi ile yapılan anketlere ait detaylı analiz değerlerine ulaşılabilmektedir.

 

Canlı Destek Hattı
1
💬 Canlı Destek Hattı
Scan the code
Bize Ulaşın
Merhaba👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?